Verpleeghuizen- en instellingentour 2020

Schermafbeelding 2020-04-25 om 15.08.39.
Schermafbeelding 2020-04-25 om 15.10.21.
Schermafbeelding 2020-04-25 om 15.20.22.
Schermafbeelding 2020-04-25 om 15.17.54.
Schermafbeelding 2020-04-25 om 15.19.22.

Zaterdag 21 maart 2020 zou Super Hollands een muzikaal optreden gaan verzorgen in verpleeghuis Heemhof in Apeldoorn. Door het Coronavirus kon dit geplande binnenoptreden - begrijpelijk - helaas niet doorgaan. De boeking werd geannuleerd.

 

Rob en Hans zingen al jarenlang met heel veel plezier voor en met de bewoners van Heemhof. Zij wilden de bewoners hun muzikale middag niet ontnemen, temeer omdat er vanaf 19 maart 2020 geen bezoek meer werd toegestaan. Binnen een paar uur werd er een fantastisch plan bedacht, waarmee de bewoners op een veilige afstand toch van een muzikale middag zouden kunnen genieten. Rob en Hans hebben Heemhof aangeboden dit optreden volledig belangeloos voor hen te gaan verzorgen.

De aanhangwagen, waarin regulier alle apparatuur wordt vervoerd, werd met spoed omgebouwd tot een mobiele muziekinstallatie:

Speciaal voor de doelgroep werd een Nederlandstalige medley gemaakt van bijna 20 minuten, bestaande uit heerlijke - veelal wat oudere - Nederlandse meezingers. Onder de strikte voorwaarden dat er bij aankomst een stroomkabel buiten klaar zou liggen en er geen contact (mogelijk) zou zijn tussen de medewerkers en bewoners van Heemhof en beide zangers, kon het geplande optreden op 21 maart toch doorgaan. En wat werd het een fantastisch optreden:

 

 

 

 

 

 

Bewoners konden ramen en deuren een stukje open zetten of vanaf een veilige afstand vanaf een dakterras meezingen. Het optreden in de buitenlucht trok ook de aandacht van enkele omwonenden, maar iedereen hield zich aan de geldende richtlijnen.

Rob en Hans werden diezelfde middag door de media benaderd en gecomplimenteerd met hun initiatief. Er werd een leuk artikel geschreven door 'Uit in Apeldoorn' (klik op de link om het artikel te kunnen lezen):

https://www.uitinapeldoorn.nl/super-hollands?fbclid=IwAR0HotYRb3uRa-pRhbJpquir40m8rYTAKKdMFNJdw8bmU-mlVFuGbbxftyA

Omdat het optreden zo werd gewaardeerd door de bewoners en de medewerkers van Heemhof, besloten Rob en Hans een oproep op Facebook te plaatsen om het initiatief ook onder de aandacht te krijgen bij andere verpleeghuizen en zorginstellingen in de regio. Dat hebben zij geweten! Er kwamen niet alleen verzoeken uit de regio Apeldoorn, maar ook van ver daarbuiten. Er is per optreden beoordeeld of de instelling voldoende geschikt bleek te zijn om een 'veilig' buitenoptreden te kunnen garanderen, waarbij rekening gehouden kon worden met de op dat moment geldende RIVM-richtlijnen. 

Uiteindelijk hebben Rob en Hans hun 'oud-Hollandse meezingmedley' - volledig belangeloos - in de periode maart t/m juni 2020 ongeveer 50 keer gezongen - bij in totaal zo'n 30 verpleeghuizen en andere zorginstellingen in de regio. 

Rob en Hans plaatsen zelf weinig tot geen beeldmateriaal van hun optredens op sociale media. Dit uit respect voor de bewoners en de ontstane situatie. Er werd echter - o.a. door familieleden van bewoners - veel gevraagd naar beeldmateriaal van de optredens.

 

Speciaal voor hen is hier een kleine impressie van de optredens die zij hebben verzorgd:

 

    

 

2020-03-23 17.38.05.jpg
2020-04-18 15.12.04.jpg